Bestemd voor basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m groep 8.
Aan deze module zijn voor de school geen kosten verbonden.

Waarom deelnemen?

Bent u benieuwd hoe veilig de fietsen van de leerlingen van uw school zijn? Wilt u veilig met uw leerlingen meedoen aan het praktisch verkeersexamen? Kies dan voor de fietscontrole dag. Een fietscontrole dag stimuleert het fietsgebruik- en bezit onder leerlingen.

Wat houdt de module in?

Tijdens de fietscontrole dag komen alle leerlingen op de fiets naar school. Alle fietsen worden aan de hand van een checklist op veiligheid gecontroleerd. Leerlingen krijgen naar aanleiding van de uitkomsten een OK sticker of tips hoe ze hun fiets veiliger kunnen maken. Verder wordt tijdens deze dag het fietsbezit onder leerlingen gepeild. De resultaten hiervan worden teruggekoppeld naar de school.

Inzet vanuit de school?

De school is gemotiveerd aan de slag met praktische verkeerseducatie, of is bereid hieraan een impuls te geven. Voorwaarde om mee te doen aan de module ouder – kind fietsen is deelname aan de module fietsvaardigheid. De school maakt ruimte binnen het lesrooster om de fietscontrole dag onder schooltijd plaats te laten vinden.

Informatie fietsmodules aanvragen

Heeft u interesse in onze modules, vul dan hieronder het formulier in. Deze aanvraag is vrijblijvend en er zitten nog geen kosten aan verbonden. Na uw aanvraag nemen we contact met u op om de aanvraag door te lopen.

  Van welke modules zou u gebruik willen maken?

  icoon

  icoon

  icoon

  icoon

  Naam school

  Naam aanvrager

  E-mail aanvrager

  Telefoonnummer

  Extra opmerkingen