Bestemd voor basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m groep 8.
Aan deze module zijn voor de school geen kosten verbonden.

Waarom deelnemen?

Kunnen leerlingen niet fietsen? Zijn leerlingen niet voldoende fietsvaardig in het verkeer? Dan is dit een interessante module. Het is een praktische aanvulling op de verkeerseducatie binnen uw school. Uit onderzoek op deelnemende scholen blijkt dat leerlingen beter leren fietsen en dat het fietsbezit stijgt. Jaarlijks doen ongeveer 10.000 leerlingen mee. De module is geschikt voor basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs.

Wat houdt de module in?

Leerlingen leren onder schooltijd fietsen en vergroten hun fietsvaardigheid als onderdeel van het verkeersonderwijs. De module bereidt leerlingen voor op een succesvolle deelname aan het praktisch verkeersexamen. De lessen worden gegeven uit de praktische methode Verkeerskunsten. De fietsen en praktijkmaterialen die nodig zijn voor deze lessen, worden 2 x 2 weken per jaar in een aanhangwagen aan de school beschikbaar gesteld.

Inzet vanuit de school?

De school is gemotiveerd aan de slag met praktische verkeerseducatie, of is bereid hieraan een impuls te geven. Voorwaarde om mee te doen aan de module fietsvaardigheid is deelname aan de module verkeersplein.

De school doet al mee aan het praktisch verkeersexamen of heeft de intentie hier in de toekomst aan deel te nemen. De vakleerkracht l.o. en/of groepsleerkrachten van de school verzorgen de fietslessen.

Informatie fietsmodules aanvragen

Heeft u interesse in onze modules, vul dan hieronder het formulier in. Deze aanvraag is vrijblijvend en er zitten nog geen kosten aan verbonden. Na uw aanvraag nemen we contact met u op om de aanvraag door te lopen.

  Van welke modules zou u gebruik willen maken?

  icoon

  icoon

  icoon

  icoon

  Naam school

  Naam aanvrager

  E-mail aanvrager

  Telefoonnummer

  Extra opmerkingen