Ouders en kinderen op scholen die aan de module fietsvaardigheid deelnemen.
Aan deze module zijn voor de school geen kosten verbonden.

Waarom deelnemen?

Wilt u ouders meer betrekken bij het verkeersonderwijs van uw leerlingen? Wilt u ouders die niet kunnen fietsen de mogelijkheid bieden dit samen met hun kind te leren? Met de ouder – kind fietsmodule betrekt u als school ouders op een actieve manier bij het verkeersonderwijs. De module bevordert een gezonde leefstijl en zorgt ervoor dat ouders en leerlingen in de toekomst vaker op de fiets stappen.

Wat houdt de module in?

Ouders en kinderen van deelnemende scholen aan de module fietsvaardigheid leren gezamenlijk fietsen en hun fietsvaardigheid vergroten. De fietscursus vindt afhankelijk van de mogelijkheden binnen de school plaats onder of na schooltijd. De fietscursus wordt verzorgd door fietsdocenten van Breed Actief. De fietsen en de praktijkmaterialen voor de lessen worden beschikbaar gesteld in een mobiele opslag.

Inzet vanuit de school?

De school is gemotiveerd aan de slag met praktische verkeerseducatie, of is bereid hieraan een impuls te geven. Voorwaarde om mee te doen aan de module ouder – kind fietsen is deelname aan de module fietsvaardigheid. Daarnaast werft de school voldoende ouders voor deelname aan de cursus en verzorgt het de communicatie met ouders en leerlingen rondom de lessen.

Informatie fietsmodules aanvragen

Heeft u interesse in onze modules, vul dan hieronder het formulier in. Deze aanvraag is vrijblijvend en er zitten nog geen kosten aan verbonden. Na uw aanvraag nemen we contact met u op om de aanvraag door te lopen.

  Van welke modules zou u gebruik willen maken?

  icoon

  icoon

  icoon

  icoon

  Naam school

  Naam aanvrager

  E-mail aanvrager

  Telefoonnummer

  Extra opmerkingen