Bestemd voor basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m groep 8.
Aan deze module zijn voor de school geen kosten verbonden.

Waarom deelnemen?

Wilt u op een veilige manier aan de slag met praktische verkeerslessen op uw school? Op een verkeersplein kan in een veilige omgeving praktisch verkeersonderwijs gegeven worden. Tijdens de lessen vergroten leerlingen hun kennis over verkeersborden, verkeersregels en verkeerstekens. Aan de hand van echte verkeerssituaties worden leerlingen voorbereid op het stadsverkeer.

Wat houdt de module in?

Afhankelijk van de ruimtelijke mogelijkheden kan een school ervoor kiezen het schoolplein in te richten als permanent verkeersplein. Scholen kunnen kiezen uit verschillende soorten verkeerspleinen. Met de opkomst van de groene schoolpleinen in Den Haag, is er tevens een mogelijkheid ontstaan om een verkeersplein te combineren met een groen schoolplein.

Inzet vanuit de school?

De school is gemotiveerd aan de slag met praktische verkeerseducatie, of is bereid hieraan een impuls te geven. Voorwaarde om mee te doen aan de module verkeersplein is deelname aan de module fietsvaardigheid.

Informatie fietsmodules aanvragen

Heeft u interesse in onze modules, vul dan hieronder het formulier in. Deze aanvraag is vrijblijvend en er zitten nog geen kosten aan verbonden. Na uw aanvraag nemen we contact met u op om de aanvraag door te lopen.

  Van welke modules zou u gebruik willen maken?

  icoon

  icoon

  icoon

  icoon

  Naam school

  Naam aanvrager

  E-mail aanvrager

  Telefoonnummer

  Extra opmerkingen