Bestemd voor groep 1 t/m groep 8.
Gesubsidieerd door de gemeente Den Haag

Waarom deelnemen?

Wilt u op een veilige manier aan de slag met praktische verkeerslessen op uw school? Op een verkeersplein kan in een veilige omgeving praktisch verkeersonderwijs gegeven worden. Tijdens de lessen vergroten leerlingen hun kennis over verkeersborden, verkeersregels en verkeerstekens. Aan de hand van echte verkeerssituaties worden leerlingen voorbereid op het stadsverkeer.

Wat houdt de module in?

Afhankelijk van de ruimtelijke mogelijkheden kan een school ervoor kiezen het schoolplein in te richten als permanent verkeersplein. Scholen kunnen kiezen uit verschillende soorten verkeerspleinen. Met de opkomst van de groene schoolpleinen in Den Haag, is er tevens een mogelijkheid ontstaan om een verkeersplein te combineren met een groen schoolplein.

Inzet vanuit de school?

De school is gemotiveerd aan de slag met praktische verkeerseducatie, of is bereid hieraan een impuls te geven. Voorwaarde om mee te doen aan de module verkeersplein is deelname aan de module fietsvaardigheid.